KVC Osta Meerbeke - Reglement
Logo Meerbeke

Reglement

Om onnodige discussies en verwikkelingen te voorkomen, heeft Osta Meerbeke Jeugd een huisreglement opgesteld. Wie engageert tot een vereniging waar aan een opleiding wordt gedaan, zijn er regels die moeten worden nageleefd. Het huisreglement wordt door de speler en ouder gelezen en zo goed mogelijk opgevolgd en gerespecteerd. De club kan bij bewust zware inbreuken de speler uit het clubbestand verwijderen.

1. De speler houdt zich aan de afgesproken trainingsdagen en -uren die door de trainer worden voorgesteld.

2. Bij afwezigheid, altijd en tijdig de trainer verwittigen.

3. Bij aankomst op de club begeeft de speler zich onmiddellijk naar de kleedkamer. Het is verboden de terreinen te betreden voor aanvang van de training. Dit laatste geldt ook voor ouders, broers en zussen, etc...

4. Elke speler is 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de volledige outfit.

5. De spelers wachten in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om zich naar het terrein te begeven. Tijdens het wachten in de kleedkamer blijven de ballen in de voetbaltas.

6. Iedere training heeft elke speler zijn bal en voetbalschoenen bij.

7. In de kleedkamers wordt er niet gespeeld, noch gepest, Gebruik van obscene of beledigende taal is ten strengste verboden.

8. Enkel de trainer en afgevaardigde hebben toegang tot de kleedkamers (uitzondering bij duiveltjes U6, U7 en U8, 1 ouder per kind toegestaan).

9. Bij elke wedstrijd is het verplicht de clubtraining te dragen. Bij nalatigheid kan de speler geweerd worden uit de selectie.

10. De spelers zijn verplicht te douchen na iedere training of match.

11. De speler moet tijdens het douchen steeds gebruik maken van badslippers.

12. De spelers beoefenen de sport op een gezond agressieve manier. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van training of wedstrijd.

13. Bij eventuele vragen of problemen kan de speler of ouders steeds terecht bij trainer en/of jeugdcoördinator.

14. De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier voor alle jeugdspelers te supporteren. Coaching en positiebegeleiding gebeurt enkel door de trainer.

15. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie doelpunten) door ouders of andere familieleden, is ten stelligste af te raden.

16. Bij verbaal of fysiek geweld tijdens een wedstrijd waarbij de speler een rode kaart krijgt, zal bovenop de schorsing van de KBVB ook een schorsing worden uitgesproken door de club. (Bij herhaling zal na overleg met het bestuur beslist worden of de speler voor de rest van het seizoen geschorst of eventueel op staande voet wordt ontslagen).

17. Jeugdspelers die worden betrapt op het bezit of verkoopt van drugs binnen onze vereniging, worden op staande voet uit de club gezet. De ouders worden verwittigd en de politie zal worden ingeschakeld.

18. Elke jaar opnieuw worden er grote inspanningen geleverd om de oefenterreinen en de kleedkamers gebruiksklaar te maken voor het nieuwe seizoen. Er wordt dan ook van iedere speler het nodige respect verwacht. Schade aangericht door een speler zal persoonlijk moeten worden vergoed.

19. Elke jeugdspeler, die de trainingen volledig bijwoont en niet geblesseerd is, krijgt over het volledige seizoen minstens 50% speelgelegenheid.

Het Jeugdbestuur

Barbo
Claes
Cofiac
Jaguar Land Rover Asse
Oud Wit Huis
SEM
Sermant
Walravens

Halsesteenweg

9402 Meerbeke

Tel. : 054/33.46.88

Gemaakt door Berlamo